Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www2.kauniainen.fi:80/dynasty/fin/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www2.kauniainen.fi:80/dynasty/fin/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.03.2016/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginvaltuusto

§ 17

14.03.2016

 

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuodelta 2015

 

150/00.02.00/2015, 926/12.01.03/2014, 226/12.03.03/2015, 225/00.00.01/2015, 294/01.01.00/2015, 296/00.01.01/2015, 425/05.11.00/2015, 491/05.10.00/2015, 490/02.05.00/2015, 527/10.03.02/2015, 925/05.00/2014, 3/00.02.00/2014

 

KV 14.03.2016 § 17

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 09 5056 238

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 6 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä valtuustoaloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Vuonna 2015 on jätetty yhteensä 12 valtuustoaloitetta, joista KV on todennut loppuun käsitellyiksi seuraavat aloitteet (käsittelypvm ja § suluissa):

 

-

Valt. Laurilan ym. aloite pysäköinnin aikarajoittamisesta jäähallin P-alueella (KV 8.6.2015 § 49).

 

-

Valt. Nybergin ym. aloite kaupungin liikennejärjestelyjen ja liikennekulttuurin parantamisesta (KV 21.9.2015 § 63).

 

-

Valt. Jääskeläisen ym. aloite ilmaisen ehkäisyn järjestämisestä alle 21 -vuotiaille (KV 16.11.2015 § 74).

 

-

Valt. Colliander-Nymanin ym. aloite maahanmuuttajien ruotsinkielisestä kotouttamisesta (KV 8.2.2016 § 3).

 

Seuraavassa selostetaan niitä valtuustoaloitteita, jotka ovat edelleen valmisteltavana. Näiden joukossa on myös yksi vuonna 2014 jätetty aloite. Aloitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

1.

Valt. Alapappilan ym. 13.10.2014 jättämä aloite Sydänmerkki -järjestelmän ottamisesta käyttöön kaupungin ruokapalveluissa

 

Aloitetta Sydänmerkki-järjestelmän käyttöönotosta on arvioitu uudelleen ruokapalveluissa. KV palautti vastauksen 2.2.2015 § 9, koska oli tullut uutta tietoa Sydänmerkki-järjestelmän sisällyttämisestä kaupungilla käytössä olevaan Jamix -tuotannonohjausjärjestelmään. Vastaus valtuustoaloitteeseen on valmisteltavana ruokapalveluissa tavoitteena saattaa se käsiteltäväksi kevään kuluessa.

 

2.

Valt. Miettisen ym. 27.4.2015 jättämä aloite paikkajakotoimikunnan asettamisesta valmistelemaan poliittisten ryhmien kesken luottamushenkilövalintoja yhteisesti sovittua pisteytysjärjestelmää käyttäen

 

Valtuustoaloitteen käsittely on kesken ja asia on kaupunginhallituksen pöydällä (KH 19.8.2015 ja 23.11.2015).

 

3.

Valt. Ant-Wuorisen ym. 27.4.2015 jättämä aloite nimi-, tehtävä- ja vuosilukutietojen lisäämisestä kaupungin omistamiin merkkihenkilöitä kuvaaviin muotokuviin

 

Aloite on valmisteltavana kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa ja vastausta valtuustoaloitteeseen käsitellään seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa 31.3.2016.

 

4.

Valt. Wahlstedtin ym. 8.6.2015 jättämä aloite puheterapian henkilöstöresurssin kattavuuden ja resurssitarpeen selvittämisestä

 

Valtuustoaloitteeseen annettava vastaus esitellään edellä erillisenä asiana nro 6.

 

5.

Valt. Jääskeläisen ym. 8.6.2015 jättämä aloite hallintosäännön muuttamisesta siten, että kiellettäisiin ns. operatiivisten lautakuntien jäsenten ja varajäsenten valinnan tarkastuslautakuntaan

 

Valtuustoaloitteeseen annettava vastaus esitellään edellä erillisenä asiana nro 7.

 

6.

Valt. Colliander-Nymanin ym. 21.9.2015 jättämä aloite yhteistyöstä muiden tahojen kanssa turvapaikanhakijoiden vastaanottotilanteen helpottamiseksi

 

Kauniaisilla on sopimus ELY-keskuksen kanssa 10 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta vuosittain. Sen lisäksi Kauniaisiin tulee perheen yhdistämisen ja muuttoliikkeen kautta muita pakolaisia. Vastaanottokeskusten optimikooksi maahanmuuttovirasto ilmoittaa noin 150-200 henkilön yksikköä. Kauniaisissa on kartoitettu tiloja, eikä riittävän isoja tähän tarkoitukseen ole osoittaa. Kauniaisissa on kaupungin vuokra-asuntotilanteesta riippuen mahdollista osoittaa asuntoja vastaanottokeskukseen kirjautuneille ja myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneille.

 

Kaupungin kotouttamisprosessia kehitetään koko ajan sosiaalipalvelujen johdolla kattamaan entistä paremmin kaikki toimialat ja paikalliset järjestöt niin, että jokainen tunnistaa oman vastuunsa ja paikkansa prosessissa. Tarvittaessa kotoutuminen toteutuu sekä suomen että ruotsin kielellä. Uutena elementtinä kotoutumisprosessissa Kauniaisissa ovat opetuspalvelut, jotka aikaisemmin ostettiin Espoolta.

 

Kuluneen syksyn ja talven aikana yhteistyömuotoja on kehitetty järjestöjen kanssa ja kaupungin organisaation sisällä. 24.9.2015 järjestettiin tapaaminen kaupungin ja paikallisten toimijoiden kesken, jossa käytiin läpi ajankohtaista pakolaistilannetta ja eri toimijoiden rooleja. Sosiaalipalvelut on järjestänyt kolme koko kaupungin kotouttamisprosessin kehittämiseen liittyvää palvelumuotoilun menetelmiin perustuvaa työpajaa, joista viimeisin (1.2.2016) oli kohdennettu paikallisille järjestöille. Maaliskuussa järjestettävään työpajaan osallistuu pääsääntöisesti Kauniaisissa asuvia maahanmuuttajia, erityisesti pakolaisia. Osallistuminen työpajoihin on ollut aktiivista ja mukana on ollut myös kunnan luottamushenkilöitä. Työpajojen tulosten perusteella on muotoutumassa tarve pakolaiskoordinaattorin tehtävän perustamiseksi organisoimaan monialaista yhteistyötä lukuisten vapaaehtoisjärjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Mahdollinen pakolaiskoordinaattorin tehtävän perustaminen tuodaan erikseen käsiteltäväksi.

 

7.

Valt. Pesosen ym. 16.11.2015 jättämä aloite matalan kynnyksen liikunnan sisällyttämisestä osaksi urheiluseurojen avustuskriteerejä

 

Aloite on valmisteltavana kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa ja vastausta valtuustoaloitteeseen käsitellään seuraavassa liikuntalautakunnan kokouksessa 29.3.2016.

 

8.

Valt. Pesosen ym. 16.11.2015 jättämä aloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisestä

 

Valtuustoaloitteeseen annettava vastaus esitellään edellä erillisenä asiana nro 8.

 

9.

Valt. Bergin ym.14.12.2015 jättämä aloite selvityksen tekemisestä kaupungin kiinteistöjen ilmastointijärjestelmien toimivuudesta ja niitä koskevista laatutekijöistä sekä huolloista

 

Aloite on valmisteltavana yhdyskuntatoimessa.

 

KH:

KV merkitsee tiedoksi aloitteiden johdosta annetut selostukset ja toimenpiteet sekä tämän hetkisen valmisteluvaiheen ja toteaa valtuustoaloitteen 6 loppuun käsitellyiksi.

..........

 

Valt. Ala-Reinikka totesi kokoomuksen valtuustoryhmän 13.10.2014 jättämän sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan valtuustoaloitteen käsittelyn olevan edelleen kesken.

 

Puheenjohtajan ehdotus em. valtuustoaloitteen merkitsemisestä pöytäkirjaan edelleen valmistelun alla olevaksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

KV merkitsi tiedoksi aloitteiden johdosta annetut selostukset ja toimenpiteet sekä tämän hetkisen valmisteluvaiheen ja totesi valtuustoaloitteen 6 loppuun käsitellyiksi.

 

Lisäksi KV totesi valt. Ala-Reinikan ym. 13.10.2014 jättämän sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan valtuustoaloitteen olevan edelleen valmistelun alla.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa