Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www2.kauniainen.fi:80/dynasty/fin/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www2.kauniainen.fi:80/dynasty/fin/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2016/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 52

20.09.2016

 

Sopimus alaikäisten turvapaikan saaneiden perheryhmäkodin perustamisesta

 

311/05.11.00/2016

 

SOTE 20.09.2016 § 52

Lisätiedot:

sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Myhrberg, puh. 09 5056 257

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupunginvaltuusto on 14.6.2016 § 31 päättänyt, että Kauniaisten kaupunki ottaa vuonna 2016 vastaan 12 myönteisen oleskelulupapäätöksen saanutta turvapaikanhakijaa perustuen ELY-keskuksen kanssa tehtävään erilliseen sopimukseen. Kaupungilla on tämä sopimuksen lisäksi voimassa oleva jatkuva sopimus kymmenen turvapaikanhakijan vastaanottamisesta vuosittain.

 

ELY-keskuksen kanssa on 4.7.2016 neuvoteltu, että kaupunki voisi ottaa vastaan alaikäisiä oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, jotka sijoitetaan kolmannen osapuolen tuottamaan perheryhmäkotipalveluun. Aihetta koskeva sopimus on allekirjoitettu 8.8.2016. Valtio korvaa alaikäisten, ilman huoltajaa maassa oleskelevien turvapaikanhakijoiden kustannukset toteutuneen mukaisesti kaupungille. Kaupunki on neuvotellut perheryhmäkotipalvelun tuottamisesta Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kanssa. Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimus sekä palvelukuvaus. Sopimuksen mukaisesti perheryhmäkotiin sijoitetaan yhdeksän lasta, ja yhden hoitovuorokauden hinta on 259 euroa per lapsi. Sopimuksen kesto on yksi vuosi.

 

Sopimuksen arvo on noin 850 000 euroa vuositasolla, mikä ylittää hankintalain kynnysarvon. Hankintalain 27 §:n 1. momentin mukaisesti hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta-arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

 

Euroopan komissio on 9.9.2015 antanut tiedoksiannon, jonka mukaisesti hankinnoissa voidaan turvautua suorahankinnan kaltaiseen neuvottelumenettelyyn turvapaikanhakijoiden äkillisen lisääntymisen johdosta. Sosiaalipalveluissa tehdyn selvityksen mukaisesti edellä mainittua menettelyä on noudatettu myös muissa kunnissa. Keskeistä on kuitenkin, että suorahankintaa sovelletaan vain väliaikaisena ratkaisuna, kunnes hankinta saadaan hoidettua kilpailuttamalla. Edellä mainituista syistä ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisen aloituksen turvaamiseksi on päädytty nyt ehdotuksena olevaan vuoden määräaikaiseen sopimukseen, jonka keston aikana valmistellaan toiminnan kilpailuttaminen. Sopimuksen tavoiteltu alkamisajankohta on heti lautakunnan päätöksen saadessa lainvoiman, eli arviolta lokakuun puolivälissä.

 

Sopimuksen mukaisen toiminnan aloittamisen ehtona on, että toiminnalle saadaan asianmukaiset luvat esimerkiksi rakennusvalvonnasta ja muilta viranomaisilta.

 

Liite 1. Sopimusluonnos

Liite 2. Palvelukuvaus

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä Helsingin diakonissalaitoksen kanssa tehtävän sopimuksen liitteiden mukaisesti sillä ehdolla, että toiminnan käynnistämiselle saadaan asianmukaiset viranomaisluvat. Toiminta kilpailutetaan hankintalain mukaisesti sopimuksen päätyttyä.

 

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa