Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www2.kauniainen.fi:80/dynasty/fin/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www2.kauniainen.fi:80/dynasty/fin/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.05.2018/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 67

07.05.2018

 

Kaupungin perinnän ulkoistaminen

 

152/02.06.04/2018

 

KH 07.05.2018 § 67

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

hallintopäällikkö Camilla Söderström, puh. 050 411 0205

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kunnan perintää säädellään mm. laissa saatavien perinnästä (513/1999) ja kuluttajansuojalaissa (38/1978). Lisäksi lukuisissa erityislaeissa on mainittu julkisoikeudellisten saatavien suorasta ulosottokelpoisuudesta, joiden nojalla kunta voi ilman tuomiota tai päätöstä laittaa tiettyjä saataviaan suoraan ulosottoon.

 

Kauniaisten kaupungin myyntilaskumäärä on noin 33 000 kpl/vuosi. Käytössä olevia laskutuslajeja on 44, ja sivutoimisia laskuttajia toimialoilla on yhteensä 10-15. Laskuja syntyy neljästä laskutusjärjestelmästä ja ProEconomica-ohjelmistosta. Laskutuksesta vastaava yksikkö vastaa suoritusten valvonnasta ja ensimmäisen huomautuslaskun lähettämisestä. Työ tehdään toimialalla muun työn ohessa, jolloin käytännössä voi syntyä eroja perintätavoissa eri laskutuslajien ja yksiköiden välillä. Toinen huomautuslasku lähetetään rahatoimistosta (pääkassanhoitaja). Jatkoperinnän sisältäen perintäkirjeen lähettämisen sekä haastehakemusten ja ulosottohakemusten laatimisen hoitaa kaupunginlakimies, muun työn ohessa.

 

Kaupungin jatkoperintäasioita on vuodessa 50-100 kpl, joista osa on pitkäaikaisia. Mikäli perintä osoittautuu kannattamattomaksi, perinnästä luovutaan. Kaikista poistettaviksi ehdotetuista saatavista tehdään päätös, useimmiten viranhaltijatasolla (toimialajohtaja, talouspäällikkö, talousjohtaja tai kaupunginjohtaja). Tilintarkastajan suosituksen mukaan yli kaksi vuotta vanhat saatavat kirjataan tappioksi. Kaupungilla on tällä hetkellä saatavia noin 200 000 euron edestä.

 

Talousjohtaja, pääkassanhoitaja, hallintopäällikkö sekä kaupunginlakimies ovat selvittäneet perintätoimen mahdollista ulkoistamista. Työryhmän näkemyksen mukaan perinnän siirtäminen ulkopuoliselle lisää perinnän tehokkuutta ja samalla vapauttaa viranhaltijoiden ja työntekijöiden aikaa muihin kuntalaisten kannalta tärkeisiin tehtäviin. Varsinainen perintä ei toimintona olisi kaupungille maksullista, sillä perintätoimisto perii ja saa perintäpalkkiot. Kaupunki voi kuitenkin joutua maksamaan sellaisia oikeudellisen perinnän kuluja, joita ei saada velalliselta perittyä. Tärkeimpänä asiana nähtiin kuitenkin asiakkaiden tasapuolinen kohtelu, laskuttajasta ja laskutuslajista riippumatta. Perinnän hoitaminen on myös imagokysymys ja mahdolliset maksamattomat laskut koituvat lopulta muiden kuntalaisten maksettaviksi. Suomen kunnista valtaosa on ulkoistanut perintänsä. Myös Kauniaisten kirjastotoimi on muiden HelMet-kirjastojen lailla ulkoistanut perintänsä.

 

Kauniaisten uuden kaupunkistrategian yhtenä teemana on Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen. Teeman alatavoitteena on Terve kuntatalous. Perintätoimen ulkoistaminen on tapa tehdä asioita fiksusti ja taloudellisesti.

 

Kaksi perintätoimistoa on käynyt esittelemässä toimintaansa, Intrum Justitia Oy sekä Taitoa Kuntaperintä Oy. Yritysten palvelut ovat pitkälti samanlaiset. Yritysten palvelukuvaukset ovat oheismateriaalina (vain KH:n jäsenille). Yritykset huomioivat toiminnassaan asiakkaiden toiveet ja tarpeet sekä velallisten yksilölliset tilanteet ja eri laskulajien erikoispiirteet. Molemmat yritykset tarjoavat kaikki maksuvalvonnan ja perinnän palvelut; maksumuistutukset, vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän, jälkiperinnän sekä lakineuvonnan. Kunta voi seurata perintäasian edistymistä verkkopalvelussa. Joustavaan ja henkilökohtaiseen asiakaspalveluun panostetaan sekä Kuntaperinnässä että Intrum Justitiassa.

 

Intrum Justitialla on useiden kymmenien vuosien kokemus perinnästä. Intrum ja Lindorff yhdistyivät kesäkuussa 2017 ja ne toimivat yhdessä 23 maassa. Intrumin palvelut edellyttävät perintäliittymän rakentamista kaupungin käytössä olevasta talousjärjestelmä ProEconomicasta. Kustannus jää kaupungin maksettavaksi.

 

Kunnan Taitoa Oy on valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon toimija, jonka omistajina on lähes 200 kuntayhteisöä. Tytäryhtiö Kuntaperintä hoitaa ja kustantaa mahdolliset liittymien rakentamiset. Yhteistyön edellytyksenä on, että kaupunki merkitsee Kunnan Taitoa Oy:n osakkeita vajaan 1 000 euron edestä (1 osake kymmentä asukasta kohti, vuodenvaihteen asukasluvun mukaisesti). Kuntaperintä on aloittanut toimintansa vuonna 2015.

 

Kuntaperinnän omistaja-asiakkaana palvelua ei tarvitsisi kilpailuttaa. Huomioon ottaen kaupungin volyymit ja kaupungin maksettavaksi mahdollisesti tulevat kulut, palvelua ei muutenkaan tarvitsisi kilpailuttaa. KH:lle esitetään, että kaupunki liittyy Kunnan Taitoa Oy:n omistajaksi ja että kaupungin perintä siirretään Taitoa Kuntaperintä Oy:lle.

 

KJ:

KH päättää, että kaupunki liittyy Kunnan Taitoa Oy:n omistajaksi ja että kaupungin perintä siirretään Taitoa Kuntaperintä Oy:lle. Talousjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan sopimuksesta, siirron ajankohdasta ja muista yksityiskohdista.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa