< Takaisin - Tillbaka - Back

Kauniaisten rautatieasema - Grankulla järnvägsstation - The Railway Station


Foto: Erik Kanerva 2002

Kauniaisten asema
Gresantie 17

Arkkit. Bruno F. Granholm, 1908. Kansallisromanttinen asemarakennus toimi pitkään nuoren yhdyskunnan kohtaamis- ja kokouspaikkana viime vuosisadan ensimmäisillä vuosikymmenillä.
Viereiseen laaksoon rakennettiin ensimmäiset liiketalot ja pienestä keskuksesta kehittyi paikkakunnan ydin.
Talossa on myös asunto ja takapihalla mm. vanha jääkellari.
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde.

Kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rautatieasema-alueiden suojelusopimuksen piiriin. VR–Yhtymä Oy:n omistuksessa.

Kauniaisten rautatieasema tuhoutui pahoin palossa 30.8.2008
Lue lisää >

 

Grankulla station
Gräsavägen 17

Ark. Bruno F. Granholm, 1908.
Den nationalromantiska stationsbyggnaden fungerade länge som träffpunkt och plats för möten under det unga samhällets första årtionden.
I den närbelägna dalen byggdes de första butikerna och från ett litet centrum utvecklades platsen till ortens mittpunkt.
I byggnaden finns också en bostad och på baksidan bl.a. en gammal iskällare.

Kulturhistorisk objekt av riksintresse. Underlyder skyddsavtalet för nationellt betydelsefulla järnvägsområden.
VR-Group Ab:s ägo.

Stationsbyggnaden i Grankulla eldhärjades svårt 30.8.2008.
Läs mer >

The Railway Station 
Gresantie 17

The railway station in Kauniainen is designed by arcithect Bruno F. Granholm and was built in 1908. It soon became a meetingplace for the inhabitants.


The railway station was badly damaged by a fire 30.8.2008.

etusivu - första sidan - home >